We Do Need AN Education!

High-school students

Cities

Manifesto points

Union

Кои сме ние?

Сојузот на средношколци на Република Северна Македонија (Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme – UNSHM / The Union of High-School Students of North Macedonia) е единственото репрезентативно тело на средношколци во Македонија. Сојузот е уникатна структура управувана од средношколци за средношколци, и затоа поседува знаење и информации исклучиво на организацијата. Како единствен претставник на македонските средношколци, тој е клучен играч во креирањето политики за образование и младински прашања, претставувајќи го гласот на средношколците пред телата кои одлучуваат, политичките институции и другите чинители во областа на образованието. Во Северна Македонија мора да се обезбеди заштитата на правата на средношколците. Организацијата ја презема иницијативата за соработка и дијалог меѓу претставничките тела за ученици, наставници, директори на училишта и други институции кои поседуваат политичка моќ. Во овој процес, ние играме клучна улога во подобрувањето на добро застапената ниска перцепција за образованието. Во нашите очи, проблемот со образованието никогаш не може да се реши без, паралелно, да се зафати со општеството како целина - образованието не е статичен фрагмент од општеството, туку процес кој постојано го обликува општеството.

Нашата историја

Основан во ноември 2017 година во Тетово, Сојузот започнува како непрофитно, независно, непартиско студентско движење во полошкиот регион. Следните три години биле значителни за негово ширење низ целата земја, како и застапување на идејата за мешано учење и прилагодување на државната матура на пандемијата. Сојузот ги обединува средношколците од сите етникуми и вери од Северна Македонија во сите региони на земјата.

Сојузот го избра своето ново раководство на 29 мај 2021 година со мандат од две години. Актуелната администрација ги убеди властите повторно да ги отворат училиштата во двета полугодија од учебната година. Исто така, подготви два нацрт-закони со кои јавниот превоз ќе биде бесплатен за сите средношколци и ќе ги регулира студентските совети за прв пат во историјата на земјата. Од април 2022 година, Унијата е кандидат за членство во OBESSU.